Poradnik prawny
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH

Niniejsza strona ma na celu przedstawienie i uporządkowanie uregulowań prawnych istotnych dla postępowania w sprawie nieletnich, wyjaśnienie podstawowych instytucji proceduralnych, a także zwrócenie uwagi na naczelne prawa i obowiązki procesowe osoby nieletniej.

Adwokat
Piotr Modzelewski
tel:
881 209 300
email: